Fons documental

Descripció del fons

El fons documental de l'Arxiu Alicia de Larrocha és excepcionalment integral i coherent per les dimensions, el contingut i la conservació dels recursos documentals. La col·lecció reflecteix la trajectòria personal i professional de la pianista des la seva primera infància fins a actes i homenatges que tenen lloc encara avui, essent el corpus principal de la documentació aquell que abasta des de la data del seu primer concert l'any 1929, fins a l’any de la seva darrera interpretació el setembre de 2003. A més, inclou documentació familiar pertanyent als fons Joan Torra, Conxita Rauret i Carolina Lacalle, així com el fons relacionat amb l’Acadèmia Marshall, en la qual es formà i dirigí des de 1959 fins al 2009.

Fondo documental Alicia de Larrocha

Com és habitual en els fons personals, la tipologia documental analitzada és molt diversa: música manuscrita i impresa, discografia, enregistraments sonors comercials i no comercials, llibres, material gràfic i fotogràfic, programes de mà de concerts, reculls de premsa, enregistraments audiovisuals, correspondència, documentació acadèmica, agendes, premis, homenatges, vestits, etc. Especialment interessant i excepcional és la sèrie d'enregistraments sonors inèdits de recitals i concerts enregistrats en directe a peu d'escenari per part de seguidors incondicionals i amics d'Alicia de Larrocha; així com nombroses partitures amb indicacions manuscrites sobre execució i interpretació, moltes de les quals contenen dedicatòries hològrafes de compositors com ara Mompou, Montsalvatge, Suriñach, Turina, Esplà, etc. Finalment cal destacar també la sèrie de composicions escrites durant la infància i joventut com a mostra del seu vessant creador.

L'anàlisi i estudi de la diversitat documental s’ha organitzat a partir de les diverses tipologies, donant com a resultat les següents col·leccions:

Obra de creació

40 composicions d’infància i joventut completes i 1 carpeta d'esborranys.

Partitures impreses i manuscrites

12 metres lineals de partitures, la majoria de les quals conté anotacions manuscrites sobre aspectes interpretatius de l’obra, així com anotacions tècniques d’enregistraments discogràfics.

Colecciones

Fons sonor

Aproximadament un miler de documents sonors en diversos suports:

 • Enregistraments comercials:
  • 135 LP
  • 135 LP
  • 81 CD
  • 25 cassetes
 • Enregistraments no comercials:
  • 26 bobines magnetofòniques
  • 466 cassetes
  • 85 CD

  Concerts i recitals en directe, datats gairebé tots amb exactitud gràcies a les agendes personals i professionals. Constitueixen el corpus més exhaustivament descrit del catàleg.

 • Entrevistes i classes magistrals

Audiovisuals

70 documents, els quals procedeixen en gran part d’enregistraments televisius. S’inclouen entrevistes, classes magistrals, gravacions familiars i enregistraments comercials.

Correspondència

3 metres lineals de documents que reflecteixen la vida professional de l’artista (cartes d’agents, alumnes, empreses discogràfiques, institucions musicals i acadèmiques, etc.), i el seu vessant més personal (familiars, amics i col·legues).

El fons Joan Torra recull 1 metre lineal de correspondència creuada amb Alicia de Larrocha.

Programes de concert

4,80 metres lineals de programes de mà de concerts que abasten des de l’any 1929 fins al 2003. A més a més, s’inclouen esdeveniments musicals fins a l’actualitat.

Cartells

50 cartells de diferents dimensions i tècniques.

Premsa

6 àlbums de gran format i 2 metres lineals de retalls de premsa que recullen la trajectòria nacional i internacional de la pianista.

Premis, distincions, reconeixements professionals i acadèmics

Col·lecció de 150 premis, diplomes, medalles, plaques, etc., rebuts durant la carrera professional.

Archivo

Fons fotogràfic

36 àlbums que cobreixen el període professional 1929-2009 i 2 metres lineals de fotografies familiars i professionals.

Indumentària

30 vestits i complements: sabates, mocadors, barrets, etc.

Agendes

73 agendes professionals i personals amb anotacions de dates de concerts, assajos i altres esdeveniments.

Biblioteca i discoteca

15 metres lineals de llibres i revistes conformen la biblioteca musical, així com 1,70 metres lineals d' LP; 10,20 metres lineals de CD i 3,85 metres lineals de cintes de casset d’altres intèrprets.