Crèdits

Logo artxidoc

Creació i direcció del projecte, disseny del model de dades, estudi i anàlisi dels documents, classificació, ordenació i catalogació. Coordinació de col·laboradors.

artxidoc.cat

Naralabs

Assessorament i implementació de solucions informàtiques per a laboratoris, fons documentals i repositoris digitals.

naralabs.com

TASSO laboratori de so

Digitalització i restauració de gravacions sonores.

tasso.cat

INFORFILM

Digitalització d'audiovisuals.

inforfilm.es

Taller de restauració del monestir benedictí de Sant Pere de Puel·les

Restauració de partitures i d'enquadernacions.

Directora: Mª Dolores Díaz de Miranda

culturabenedictines.es